ANA SAYFA


Sanal Matematik Kitabımız sayesinde artık matematiği evinizde ve kendi kendinize

Özel dersten bile daha etkili biçimde severek ve anlayarak öğrenebileceksiniz.

Bu sistemimiz yedinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar bütün öğrencilerin

Matematik-geometri ihtiyaçlarına yeterince cevap vermektedir.

Ve ayrıca TYT, AYT, KPSS, LES, ALES, DGS sınavlarına

Hazırlananlar için önemli bir ana kaynaktır.

Bu sistemin demo tanıtım sunumunu

İndirip incelemek isterseniz

TIKLAYINIZ

Sanal matematik kitabı toplam 30 aşamadan oluşmuştur.

Sistemde toplam 8 500 adet soru ve çözümü bulunmaktadır.

Sayılar konusundan integral konusuna kadar bütün konular vardır.

Aşamalar hakkındaki ayrıntılar için aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

.

.

1.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Rakam ile ilgili ayrıntı bilgiler.

Sayma sayıları ile doğal sayıların aralarındaki fark.

Tam sayılar ve tam sayılarda toplama çıkarma özellikleri.

İşaretlerin çarpımı bölümü. eksinin parantez içine dağılımı yapıldığında işaretlerin değiştiğinin açıklaması.

Bir işlemde hem parantez hem üs alma hem çarpma bölme hem toplama çıkarma varsa öncelik sıralarının nasıl olduğunun açıklaması.

Reel sayının ve irrasyonel sayının tanımları.

Asal sayının tanımı. Aralarında asal sayılar kavramının anlatımı.

Chen asalının ne demek olduğunun açıklaması.

Tek ve çift sayıların tanımı ve gösterimleri.

İki tek sayı veya iki çift sayı toplandığında ya da çıkarıldığında sonucun ne olacağı.

Biri tek diğeri çift olan iki sayı toplandığında ya da çıkarıldığında sonucun ne olacağı.

Çarpanların hepsi tek sayı ise sonucun ne olacağı, çarpanların en az biri çift olduğunda sonucun ne olacağı.

Çift sayının kuvvetlerinin ne olacağı, tek sayının kuvvetlerinin ne olacağı.

Ardışık sayıların çarpımlarının tek mi yoksa çift mi olacağı açıklandı.

Ardışık sayıların tanımı.

Ardışık sayı gruplarında ortanca sayının özel bir pratik yolla bulunması yöntemi.

Ardışık sayı grubundaki terim sayısı bulmanın formülü.

Ardışık tek ve çift sayıların toplam formülleri.

Her hangi bir ardışık sayı grubunun toplam formülünün pratik şekli.

Faktöriyel alma işleminin açıklaması.

Örneğin 85! sayısının kaç tane 3 çarpanı vardır gibi soruların çözümlerinin pratik yolu.

Örneğin 145! sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır gibi soruların çözümlerinin kolay yolu.

Sayı basamakları kavramını anlatımı.

Örneğin yüzler basamağındaki rakamın 4 artınca sayının kaç artacağı.

Yada örneğin binler basamağındaki rakamın 3 azaltılınca sayının kaç azalacağı.

Özel bir sayı basamağı açma yöntemi.

Basamak değerine göre toplama çıkarma yapmanın pratik yolu.

Ve işte bunlarla ilgili yüzlerce soru çözümünü içeren testler de bu klasörde bulunmaktadır.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 27 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  500 fen fazla soru demektir.

Bu ilk klasörde 500 den fazla soru çözümü hazırlamamın sebebi şudur.

Herkes kolay konu der geçiştirir ama sınavlarda en çok soru bu kısımdan gelir.

Her öğrenci için bitirilmesi çok faydalı bir klasördür.

.

2.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Bölme işlemi nasıl yapılır?

Bölme işleminin özel formülleri ve soru tipleri.

2,3,4,5,6,,8,9,10,11 ile tam bölünme pratik kuralları.

11 den büyük sayıların tam bölünme kuralları.

Asal çarpanlara ayırma yöntemi.

Asal çarpanlara ayrılmış sayının çarpanlarının üstlerinin bir fazlalarının çarpımının neyi verdiğinin açıklaması.

Bir pozitif doğal sayının,  pozitif tam bölenleri sayısının bulunuşu.

Tam bölenlerinin sayısının bulunuşu.

Tam bölenlerin toplamının bulunuşu.

Pozitif tam bölenlerinin toplamının ve çarpımının bulunuşu.

Asal olmayan pozitif tam bölenlerinin bulunuşu.

OKEK konu anlatımı.

OBEB konu anlatımı.

İki sayının OKEK ve OBEB ini pratik yolla bulma.

İki sayının çarpımının OKEK ve OBEB ile ilişkilendirilmesi.

Üç veya daha çok sayının OKEK ile OBEB değerlerinin bulunuşunun pratik yolu.

Özel soru tipleri.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 11 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  200 fen fazla soru demektir.

Bu kadar soru çözerek bu konuyu bitiren öğrenci için bu konu tamam demektir.

Bu konudaki pratik yollar size sınavlarda acayip zaman kazandıracaktır.

3.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Rasyonel sayının tanımı.

Rasyonel sayı çeşitleri.

Rasyonel sayılarda sadeleştirme.

Rasyonel sayılarda toplama çıkarma çarpma bölme ve bazı pratik yöntemler.

Merdivenli rasyonel ifadelerin çözüm yöntemi.

Sonsuza giden merdivenli rasyonel sayı ifadelerinin çözüm yöntemi.

Ondalık sayının tanımı.

Ondalık sayıların 10 ile çarpılma ve 10 ile bölünme pratik yöntemi.

Ondalık sayılarda toplama çıkarma çarpma bölme konu anlatımı.

Devirli ondalık sayının tanımı.

Devirli ondalık sayıların rasyonel hale çevrilmesi.

Devirli ondalık sayılarda toplama çıkarma yapmanın pratik yolu.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 8 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  160 tan fazla soru demektir.

Bu klasördeki bilgilerde acayip pratik yöntemler öğreneceksiniz.

Bu yüzden kolay konu deyip atlamayın.

O pratik yolları kendinize kazandırın.

.

4.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Basit eşitsizlikler konu anlatımı.

Basit eşitsizliğin tanımı ve çözüm yöntemi.

İki tarafın pozitif sayı ile çarpılıp bölündüğünde yön değişmeyeceği.

İki tarafın negatif sayı ile çarpınca yön değişeceği.

Yönler aynı olmak şartıyla basit eşitsizliklerin sadece taraf tarafa toplanabileceği kuralı.

Karesi kendinden küçük olan sayıların 0 ile 1 arasındaki sayılar olduğu.

Mutlak değer konu anlatımı.

Mutlak değerin tanımı.

Mutlak değerin bir uzunluk olduğu ve asla negatif olamayacağı.

Mutlak değer denklemlerinin çözüm yöntemi.

Mutlak değer eşitsizliklerinin çözüm yöntemi.

Mutlak değerin iç kısmı pozitif olduğunda dışarıya aynen çıkacağı.

Mutlak değerin iç kısmı negatif olduğunda dışarıya (-) ile çarpılarak çıkacağı.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 11 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  200 fen fazla soru demektir.

.

5.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Üslü sayıların konu anlatımı.

Üslü sayının tanımı.

Sıfırdan farklı olan diğer sayıların sıfırıncı kuvvetlerinin 1 olacağının ispatı.

Üslü sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma kuralları.

Üslü sayılarda üstte bulunan (-) nin negatiflikle alakasının olmayıp tabanı ters çevir demek olduğu.

Üslü denklemlerin nasıl çözümleneceği.

Üslü halde olan eşitsizliklerin nasıl çözümleneceği.

İki üslü denklem var ve tabanları aynı üstleri farklılar iken çözüm yapmanın pratik yolu.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 12 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  200 fen fazla soru demektir.

.

6.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Köklü sayılar konu anlatımı.

Köklü sayının tanımı.

Köklü yazımdan üslü yazıma geçme formülü.

Köklü ifadelerde sadeleştirme.

Köklü sayılarda eşlenik bulma.

Eşlenik olan köklü sayıların çarpımının kolay yolu.

Köklü sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme.

İç içe köklü ifadelerin çözümlenmesinin formülü.

Sonsuza giden köklü ifadelerin çözümlenmesi ve pratik yolları.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 8 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  150 fen fazla soru demektir.

.

7.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Çarpanlara ayırma konu anlatımı.

Çarpanlara ayırmanın tanımı.

Ortak çarpan parantezine alma kuralı.

İki kare farkı özdeşliği.

Küpler farkı ve küpler toplamı özdeşliği.

Çarpanlara ayırmada tam kare açma pratik yolları.

Açılmış tam kareyi eski haline çevirme.

Kareler toplamı özdeşliği.

Küpler toplamı özdeşliği.

Küpler farkı özdeşliği.

Çarpanlara ayırmada sadeleştirme yapma yöntemleri ve pratik yolları.

Çarpanlara ayırmada terim ekleme ve çıkarma yaparak çözüme gitme yöntemi.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 10 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  200 soru demektir.

.

8.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Oran ve orantı konu anlatımı.

Oran nedir tanımı.

Orantı nedir tanımı.

Orantının özellikleri.

İçler dışlar çarpımı özellikleri.

Orantı sabiti nedir tanımı.

Orantıda daima paylar toplamının paydalar toplamına oranının daima aynı orantı sabitini vereceği.

Orantıda payın paya oranının paydanın paydaya oranına eşit olacağı.

Orantıda bulunan tüm oranların ters çevrilebileceği.

Doğru orantı konu anlatımı doğru orantı nedir tanımı.

Doğru orantılı değişkenlerin bölümlerinin sabit olduğu.

Ters orantı konu anlatımı.

Ters orantı nedir tanımı.

Ters orantılı değişkenlerin çarpımlarının sabit olduğu.

Karışık orantı konu anlatımı.

Karışık orantı nedir tanımı.

Karışık orantı problemlerinin pratik yolla çözümü.

Aritmetik orta konu anlatımı.

Aritmetik orta nedir tanımı.

Aritmetik orta ile sayı adedinin çarpımını sayıların toplamını vereceği.

Tek sayı miktarınca sayı varsa ortanca sayının sayıların aritmetik ortasına eşit olduğu.

Geometrik orta konu anlatımı.

Geometrik orta nedir tanımı.

İki sayının geometrik ortasının aynı zamanda bu sayılara orta orantılı olan sayı olduğu.

Harmonik orta konu anlatımı.

Harmonik orta nedir tanımı.

Harmonik orta ile çok kolayca çözülebilen hız-hareket soru tipleri.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 6 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  120 soru demektir.

.

9.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Denklem çözme yöntemleri konu anlatımı.

Bir bilinmeyenli denklemin tanımı ve çözüm yöntemi.

Bir bilinmeyenli denklemin çözüm kümesinin boş küme olması durumu.

Bir bilinmeyenli denklemin çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olması durumu.

İki bilinmeyenli denklemlerin çözüm yöntemleri.

Özel denklemlerin çözüm yöntemleri.

Sayı problemleri konu anlatımı ve soru tipleri.

Kesir problemleri konu anlatımı ve soru tipleri.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 10 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  200 fen fazla soru demektir.

Bu konunun testleri çok önemli.

Çok seviye aldırmaktadır.

Hiç bir kaynakta bu kadar ayrıntılı anlaşılır soru çözümü bulamazsınız.

.

10.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Yaş problemleri konu anlatımı soru tipleri.

İşçi havuz problemleri konu anlatımı soru tipleri.

Hareket hız problemleri konu anlatımı soru tipleri. 

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 7 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  140 fan fazla soru demektir.

11.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Yüzde, karışım, faiz problemleri konu anlatımı soru tipleri.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 6 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  120 den fazla soru demektir.

.

12.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Kümeler konu anlatımı.

Kümenin tanımı.

Boş küme ve evrensel kümenin tanımı.

Kümelerde kesişim birleşim fark dış kavramlarının açıklamaları.

Demorgan kuralının açıklaması.

Kümeler ile ilgili güncel problemler ve çözümleri.

Kartezyen çarpım konu anlatımı.

Kartezyen çarpımın tanımı.

Kartezyen çarpımın değişme özelliğinin olmadığını açıklaması.

Eleman sayıları sayılabilir kümelerin çarpımından düzlemde noktalar topluluğunu elde edileceğinin açıklaması.

Küme ile aralığın çarpımından düzlemde dikey çizgilerin elde edileceğinin açıklaması.

Aralık ile kümenin çarpımından yatay çizgilerin elde edileceğinin açıklaması.

Aralık ile aralığın çarpımından düzlemde bir alan elde edileceğinin açıklanması.

Kartezyen çarpımın kesişim ve birleşim üzerine dağılma özelliğinin olduğunun açıklaması ve bol miktarda test soru çözümleriyle pekiştirilmesi.

Bağıntı konu anlatımı ve testleri.

Bağıntının tanımı.

Bağıntı sayısı formülünün açıklaması.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 7 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  140 dan fazla soru demektir.

.

13.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Fonksiyon konu anlatımı.

Fonksiyonun tanımı.

Fonksiyon çeşitlerinin açıklanması.

Fonksiyon çeşitlerinin düzlemde grafikler halinde açıklanması.

Bileşke fonksiyonun tanımı ve soru çeşitleri.

Ters fonksiyonun tanımı ve özellikleri ve soru çeşitleri.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 13 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  250 den fazla soru demektir.

.

14.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Modüler aritmetik konu anlatımı.

Modüler aritmetiğin kalan bulma olduğunun açıklanması.

Bol miktarda soru tipiyle pekiştirilmesi.

Bu konuya ait 2 tane test vardır.

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

Yani ”DERS” dosyasının içinde testlerde bulunmaktadır.

.

15.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Permütasyon konu anlatımı, saymanın temel ilkesi ile ilgili bol soru çözümü.

Permütasyonun bir sıralama olduğu ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi.

Tekrarlı permütasyon konu anlatımı ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi.

Fonksiyon permütasyon konu anlatımı ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi.

Masa permütasyonu konu anlatımı ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi.

Halka permütasyonu konu anlatımı ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi.

Kombinasyon konu anlatımı ve testleri.

Kombinasyonun bir grup oluşturma olduğunun açıklaması.

Kombinasyonla noktalar sayesinde farklı doğrular elde etmenin formülü ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi.

Kombinasyonla noktalar sayesinde farklı üçgenler elde etmenin formülü ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi.

Kombinasyonlar farklı paralelkenar, kare, dikdörtgen, çember, elips elde etmenin formülleri ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi.

Binom açılımı konu anlatımı ve testleri.

Binom açılımında sabit terim ve orta terim bulmanın formülleri ve bol soru çözümüyle pekiştirilmesi.

Binom açılımındaki terim sayısı bulmanın yolları.

Binom açılımında baştan r. terimin nasıl bulunacağının formülü.

Olasılık konu anlatımı ve testleri.

Olasılık tanımı.

Şartlı ya da koşullu olasılık tanımı ve açıklaması. 

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

Yani ”DERS” dosyasının içinde testlerde bulunmaktadır.

Bu klasörde testler dahil 340 soru çözümü yapılmıştır.

Harika bir çalışmadır.

Hiç bir kaynakta bu konu bu kadar ayrıntılı bulunmamaktadır.

.

16.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Polinomlar konu anlatımı.

Polinom tanımı.

Sabit polinomun tanımı.

Sıfır polinomunun tanımı.

Bir polinomun derecesi ve başkatsayısının bulunuşu.

Bir polinomun sabit terim ile katsayılar toplamının bulunuşu.

Polinomlarda toplamın, farkın, çarpımın, bölümün derecelerinin bulunuşu.

Polinomlarda bölme ve özellikleri.

Polinomlarda kalan bulma.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 7 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  140 dan fazla soru demektir.

.

17.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konu anlatımı.

İkinci derece denklemin tanımı.

İkinci derece denklemin köklerinin çarpanlara ayırma yöntemiyle bulunuşu ve pratik yöntemi.

İkinci derece denklemin köklerinin disciriminant yöntemiyle bulunma formülleri.

İkinci derece denklemin kökler toplamı ve çarpımı formülleri.

Kökleri verilen ikinci derece denklemin kurulması.

İkinci dereceden denklemin köklerinin işaretlerinin incelenmesi. 

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 5 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  100 den fazla soru demektir.

.

18.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Eşitsizlikler konu anlatımı.

Eşitsizlik tanımı.

Eşitsizliklerin çözüm kümesini bulmanın pratik formülleri.

Tablo yaparak eşitsizlik çözme yöntemi.

Eşitsizlik sisteminin tanımı ve çözüm kümesinin bulunuş yöntemi.

İkinci dereceden eşitsizliklerin çözüm kümesinin bulunuşu.

İkinci dereceden fonksiyonun daima pozitif yada daima negatif olmasının kuralları.

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

Yani ”DERS” dosyasının içinde testlerde bulunmaktadır  ve 2 adet testi vardır.

.

19.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Parabol konu anlatımı.

Parabolün tanımı.

Parabolde baş katsayı pozitif ise kollarının yukarı doğru olduğunun açıklaması.

Parabolde başkatsayı negatif ise kollarının aşağı doğru olduğunun açıklaması.

Parabolün sabit teriminin daima y-eksenini kesen sayı olduğunun açıklanması.

Parabol fonksiyonunun köklerinin x-eksenini kesen sayılar olduğunun açıklanması.

Parabol fonksiyonunda delta pozitif olduğunda parabolün x-eksenini iki yerde kestiğinin açıklanması.

Parabol fonksiyonunda delta sıfır olduğunda parabolün x-eksenine teğet olduğunun açıklanması.

Parabol fonksiyonunda delta negatif olduğunda parabolün x-eksenini kesmediğinin açıklanması.

Grafiği verilmiş olan bir parabolün fonksiyonunun yazılması.

Parabolün tepe noktasının koordinatlarının formüllerinin açıklanması.

İkinci dereceden bir fonksiyonu en büyük ya da en küçük yapan x değerinin tepe noktasının apsisi olan r değeri olduğunun açıklaması.

İkinci derece bir fonksiyonun en büyük ya da en küçük değerinin tepe noktasının ordinatı olan k değeri olduğunun açıklaması. 

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

Yani ”DERS” dosyasının içinde testlerde bulunmaktadır.

Bu klasörde testler dahil 230 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır.

Bu konuyu öğrenmede çok iddialı bir çalışmadır. 

.

20.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Trigonometri konu anlatımı.

Trigonometri nedir tanımı.

Açı çeşitleri, pozitif ve negatif açının tanımı, esas açının tanımı ve soru tipleri.

Trigonometrik oranların dik üçgende tanımlanması.

Trigonometrik özdeşlik formüllerinin ispatları ve örneklerle pekiştirilmesi.

Trigonometrik oranların birim çemberde gösterilmesi.

Sinüs kosinüs tanjant kotanjant fonksiyonlarının birim çemberde incelenmesi ve artan azalan olduğu bölgelerin belirlenip nerelerde (+) nerelerde (-) olduğunun açıklaması.

Periyodik trigonometrik fonksiyonların grafiklerinin nasıl çizileceğinin açıklanması.

Trigonometrideki toplam fark yarım açı formüllerinin açıklanması ve bol örnekle pekiştirilmesi.

Dönüşüm ve ters dönüşüm formüllerinin açıklamaları ve bol örnekle pekiştirilmesi.

Trigonometrik denklemlerin çözüm yöntemlerinin açıklanması.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 12 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  240 fan fazla soru demektir.

Konu anlatım kısmındaki sorularla birlikte 440 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmıştır.

Bu konuyu bu klasörü bitirerek süper öğrenebiliyorsunuz.

Konu içinde şunları ezbere bilin yerler geldiğinde sağ oka basmayın ve ezberleyin sonra devam edin.

.

21.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Karmaşık sayılar konu anlatımı ve testleri.

Karmaşık sayı nedir tanımı.

Karmaşık sayının düzlemde bir nokta belirttiğinin açıklanması.

Karmaşık sayının reel kısmının noktanın apsisini gösterdiğinin açıklaması.

Karmaşık sayının sanal kısmının noktanın ordinatını gösterdiğinin açıklaması.

Karmaşık sayılarda toplama çıkarma çarpma bölmenin nasıl yapıldığının açıklaması.

Karmaşık sayıların eşleniğinin nasıl bulunduğunun açıklaması.

Karmaşık sayının mutlak değerinin belirttiği noktanın orijine olan uzaklığı olduğunun açıklaması.

Karmaşık sayılarda mutlak değer alma ile ilgili özel kuralların açıklaması öğretildi. 

Bu bölümde 150 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. 

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

Yani ”DERS” dosyasının içinde testlerde bulunmaktadır.

.

22.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Logaritma konu anlatımı.

Logaritma nedir tanımı.

Logaritmanın üstel denklemlerin çözümüne yaradığının açıklaması.

Üstel fonksiyonun ters fonksiyonunun logaritma fonksiyonu olduğunun açıklaması.

Logaritma fonksiyonunun özellikleri.

Çarpım logaritmasının ayrı ayrı logaritmalarının toplamı olduğunun açıklaması.

Bölümün logaritmasının ayrı ayrı logaritmalarının farkı olduğunun açıklaması.

Doğal logaritmanın tanımı.

Logaritmada tabanın  e  sayısı olması durumu.

Logaritmada taban değiştirme formüllerinin açıklaması.

Logaritma fonksiyonunun grafiklerinin çizimlerinin nasıl yapıldığının açıklaması.

Logaritmik eşitsizliklerin nasıl çözüldüğünün açıklaması başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. 

Bu bölümde 120 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. 

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

Yani ”DERS” dosyasının içinde testlerde bulunmaktadır.

.

23.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Diziler konu anlatımı.

Dizi nedir tanımı.

Paydanın kökü olan değer pozitif tam sayı olduğunda bu ifadenin dizi olmayacağının açıklaması.

Monoton artan ve azalan dizilerin ne olduğunun açıklaması.

Aritmetik dizi konu anlatımı ve testleri.

Aritmetik dizi nedir tanımı.

Aritmetik dizinin özellikleri ve toplam formülü.

Geometrik dizi konu anlatımı ve testleri.

Geometrik dizi nedir tanımı.

Geometrik dizinin özellikleri ve toplam formülü başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür.

Seriler konusunun anlatımı. 

Bu bölümde 280 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. 

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

Yani ”DERS” dosyasının içinde testlerde bulunmaktadır.

.

24.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Özel fonksiyonlar konu anlatımı ve testleri.

Özel fonksiyon nedir tanımı.

Parçalı fonksiyonun tanımı ve örneklerle açıklanması.

Mutlak değer fonksiyonlarının grafiklerinin nasıl çizildiğinin açıklaması.

Özel fonksiyonların sağa sola yukarı aşağı ötelenmesinin nasıl olduğunun açıklanması başlıklarını ve bol test soru çözümlerini içeren bir bölümdür. 

Bu bölümde 100 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır. 

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

Yani ”DERS” dosyasının içinde testlerde bulunmaktadır.

.

25.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Limit konu anlatımı.

Limit nedir tanımı.

Sağ limit ve sol limit nedir tanımı.

Sağ limit sol limite eşit olduğunda o değerde limitin olacağının açıklaması.

Sürekli olduğu değerlerde limitin direkt olarak sayının görüntüsü olacağının açıklaması.

Tek nokta süreksizliklerinde limitin görüntü olmayıp boşluğun hizasındaki değer olduğunun açıklanması.

Parçalı süreksizliğin olduğu değerlerde sağ ve sol limitler eşit olmayacağından limitin olmayacağının açıklaması.

Limitte belirsizlik hallerinin açıklanması

Bu bölümde 180 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmış bulunmaktadır.

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

Yani ”DERS” dosyasının içinde testlerde bulunmaktadır.

.

26.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Türev konu anlatımı.

Türev nedir tanımı.

Sağ türev ve sol türevin tanımı.

Süreksiz olduğu noktalar ile kırılmanın olduğu değerlerde türevin olmayacağının açıklanması.

Türev alma kuralları.

Üstel fonksiyonların türev formülleri.

Sabitin türevinin SIFIR olacağının açıklanması.

Bileşke fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağı.

Trigonometrik fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağının açıklanması.

Logaritmik fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağının açıklanması.

Kapalı fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağının açıklanması.

Ters trigonometrik fonksiyonların türevlerinin nasıl alınacağının açıklanması.

Birinci türevin o değerden çizilen teğetin eğimi olacağının açıklaması.

İkinci türevin o değerde fonksiyonun konveks mi? konkav mı? olduğunun belirlenmesine yaradığının açıklanması.

İkinci türevi sıfır yapan değerde dönüm noktası olacağının açıklaması.

Birinci türevi pozitif yapan değerlerde gerçek fonksiyonun artan olacağının açıklaması.

Birinci türevi negatif yapan değerlerde gerçek fonksiyonun azalan olacağının açıklaması.

Birinci türevi sıfır yapan değerde belki maksimum ve minimum nokta olabileceğinin açıklaması.

Türev yardımıyla grafik çizimlerinin nasıl yapıldığının açıklaması.

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 11 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  220 den fazla soru demektir. 

Konu anlatım kısmındaki sorularla birlikte 438 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmıştır.

Çok zor bir konudur.

Mutlaka defter tutarak çalışmalısınız.

Formüller kısımları geldiğinde defterinize güzel bir yerine kırmızı kalemle yazmalısınız. 

.

27.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

İntegral konu anlatımı.

İntegral nedir tanımı.

İntegral almanın türevin tersi bir işlem olduğunun açıklaması.

Türev ile integralin birbirinin ters fonksiyonları olduğunun açıklaması.

Logaritmik fonksiyonların integralinin nasıl alınacağının açıklaması.

Trigonometrik fonksiyonların integralinin nasıl alınacağının açıklaması.

Üstel fonksiyonların integralinin nasıl alınacağının açıklaması.

Kısmi integralin nasıl alınacağının açıklaması.

İmtegral sayesinde bir eğrinin altında kalan alanın hesaplana bileceğinin açıklaması ve bol örnekle pekiştirilmesi.

İntegralle hacim bulmanın nasıl olduğunun açıklaması.

Rasyonel fonksiyonların integralinin nasıl alınacağının açıklaması. 

Bu klasördeki konuları pekiştirmenizi sağlayacak 8 test vardır.

Hepsi çözümlü olacak şekilde  160 dan fazla soru demektir. 

Konu anlatım kısmındaki sorularla birlikte 320 tane soru çözümü en ayrıntılı şekilde yapılmıştır.

Çok zor bir konudur. Mutlaka defter tutarak çalışmalısınız.

Formüller kısımları geldiğinde defterinize güzel bir yerine kırmızı kalemle yazmalısınız.   

.

28.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

İstatistik konu anlatımı.

İstatistik nedir tanımı.

”mod” nedir tanımı.

Medyan nedir tanımı.

Açıklık ve çeyrekler açılığı nedir tanımı.

Standart sapma nedir tanımı.

Standart sapmanın formülü.

z puanı nedir tanımı ve bulunuşu.

T puanı nedir tanımı ve bulunuşu.

Bu klasör tek dosyadan yani sadece ”DERS” dosyasından ibarettir.

Ayrıca ”TEST” dosyası yoktur.

40 civarında soru çözümü ile öğretilmektedir.

.

29.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

12 adet deneme içerir.

Sistemin ilk 13 aşamasını bitirmeden bu denemeleri uygulamayınız.

.

30.AŞAMA KLASÖRÜNDE OLANLAR:

Geometri sunumu hazırlamak çok zor.

Yapabildiğim kadarını bu klasöre koydum.

Yaklaşık 900 civarında soru çözümü yapıldı.

Daha çok eksikleri var.

Ama artık emekli oldum ve şeker hastalığım nedeniyle yeni sunumlar hazırlamıyorum.

Yani geometri alanında bu sunumlar size çok faydalı olur fakat yeterli olmaz.

Bu durumu önemle belirtirim.

Geometri çalışmalarım eksiktir.

Satın alırken bu durumu bilerek alınız.

Hocam geometride olmayan konular var demeyiniz.

 

SUNUMLARLA KUR’AN TEFSİRİ dosyalarımızı indirmek için tıklayınız

Kuran tefsiri alanında bam başka bir çalışma yaptık. Sunum şeklinde Kuran tefsiri yaptık. Artık sadece enter tuşuna basa basa her ayetin, her kelimesinin anlamını görebileceksiniz. İlgili sayfaya gitmek için tıklayınız

Sunumlarla Kur’an tefsiri çalışmamız tamamen ücretsiz bir çalışmadır. 

Yaptığımız tefsir sunum dosyaları şunlardır.

Ben Sanal Matematik Kitabının yazarı Hasan Yeniyıl. Bu çalışmalarımda ticari bir hedef bulunmamaktadır. Tamamen ücretsiz çalışmalardır. Çalışmalarımı indirip herkese verebilirsiniz. Kul hakkı olayımız yoktur.

Matematik alanında yaptığım çalışmalarımın sonucu www.sanalmatematikkitabi.com sitesi olarak sonuç verdi ve şu an bu sitemde geziniyorsunuz. Ben bu sanal matematik kitabımı bitirirken ciddi düzeyde power point tekniği ile sunum hazırlamayı öğrendim. Diğer taraftan son 5 yılımı günde yaklaşık 6 saatimi vererek Elmalılı Hamdi Yazır üzerinden Kur’anın tefsirini anlamaya çalışıyorum. Bunun yanında internetten tefsir dersleri yapan bir çok kişiyi de takip ettim ve ediyorum. Emekliliğimi bu alanda değerlendireceğim İnşaallah.

Bu tefsirlerden öğrendiğim şeyleri sunum becerimi kullanarak daha anlaşılır bir şekilde olmalarını sağladım. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Benim size en önemli faydam, kitaplarımızda var olan bilgileri SUNUM TEKNİĞİYLE siz sağ oka bastıkça ekrana getirerek manasını anlamanızı sağlamak olacaktır. Umarım çok faydalanırsınız ve bana dua edersiniz. Yaptığım çalışmalar aşağıya maddeler halinde sıralanmış bulunmaktadır. Tıklayıp indirip inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

.

.

1) Allah’ın (c.c) varlığının ispatını hayatınızda çok farklı üsluplarla mutlaka dinlemiş ve öğrenmişsinizdir. Size günümüzün inkar edilemez bilimsel buluşları noktasından Allah’ın (c.c) var bir olduğunu ve Hz Muhammed’in (s.a.v) bir peygamber olduğunu ve Kur’an-ı Kerimin bir Allah kelâmı olduğunun ispatını yaptık. Bilgisayarınızda power point programı yüklü değilse indirdiğiniz dosyayı açamazsınız. Uyarırız. ALLAH’A İMAN dosyasını indirmek için TIKLAYIN

.

2) Allah (c.c) kâinatı yaratırken ilk önce neyi yarattı? Sonra neyi yarattı? Sonra neyi yarattı? Vesaire. Bunlarla ilgili Kur’anda olan ayetlerin tafsirini yaptık. Allah kâinatı 6 günde(evrede) yarattı ayetindeki 6 evrenin Kur’anda nasıl açıklandığını ayetleriyle açıkladık. İnsan maymundan gelmiştir diyen zihniyete Kur’anın hangi ayetlerle net olarak cevap verdiğinin tefsirini yaptık. Yapmış olduğumuz bu YARATILIŞ EVRELERİ adlı tefsir dosyasını indirmek için TIKLAYIN

 

3) Allah kainatı niçin yarattı? İnsanı niçin yarattı? Bu soruların cevabı insan süresinin ilk 3 ayetinde anlatılıyor. Biz bu 3 ayetin tefsirini diğer surelerin ayetleriylede bol miktarda bağlantılar yaparak sunumunu yaptık. Fakat 1.maddedeki ALLAH’A İMAN sunumunu bitirmeden bu sunumu incelemeyin. Çünkü Allah’ın var ve bir olduğuna tam inanmadan bu sunum anlamsız hale gelebilir. Bu yüzden önce ALLAH’A İMAN sunum dosyasını bitiriniz. Yapmış olduğumuz bu İNSAN SURESİ İLK 3 AYETİ adlı tefsir dosyasını indirmek için  TIKLAYIN

 

4) Bu kısımda her namazda okuduğumuz SÜBHANEKE DUASININ tefsirini yaptık. Fakat 1.maddedeki ALLAH’A İMAN sunumunu bitirmeden bu sunumu incelemeyin. Çünkü Allah’ın var ve bir olduğuna tam inanmadan bu sunum anlamsız hale gelebilir. Bu yüzden önce ALLAH’A İMAN sunum dosyasını bitiriniz. Yapmış olduğumuz bu SÜBHANEKE DUASI adlı tefsir dosyasını indirmek için  TIKLAYIN

 

5) Bu kısımda ŞEFAAT konusunun tefsirini yapacağız. Yukarıdaki 4 maddedeki sunumları bitirmeden bu dosyaya geçmeyiniz. Yukarıdaki sunumların konularında inancı olmayanlar için bu dosya anlamsızdır. Bir şey ifade etmez. Allah’a inanmayan biri iseniz bu anlatılanlar size ne ifade eder ki? Bu yüzden önce yukarıdaki sunumları bitirip iyice öğrenmelisiniz. Şimdi eğer ŞEFAAT TEFSİRİ adlı sunum dosyasını indirmek isterseniz  TIKLAYIN

 

6) Bu kısımda KADER konusunu işleyeceğiz. Özellikle birinci maddedeki ALLAH’A İMAN dosyasını bitirmeden bu sunuma bakmayınız. Allah’a inanmayan birisi iseniz bu dosya sizin işinize yaramayacaktır. Çok şey size anlamsız gelecektir. Demedi demeyin. Şimdi eğer KADER TEFSİRİ adlı sunum dosyasını indirmek isterseniz  TIKLAYIN

.

7) Tekvir suresinin 29. ayetinde yer alan ‘Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.’ cümlesinin yanlış anlam verilmesine bağlı olarak insanların kaderi inkar etmesine zemin hazırlanıyor. Diyor ki insanlar, madem bir adamın kâfir olmasını Allah dilemiş ve kaderine yazmış ve dolayısıyla da bu insan mecburen O’nun dilemesine bağlı olarak kâfirlik fiillerini işliyor. Bu taktirde bu adamın suçu nedir? Eğer Allah bu adamın kâfir olmasını dilemese ve kaderine öyle yazmasaydı kâfir olmayacaktı. Bu nasıl bir mantık. Kader filan yoktur. İnsan kaderini kendi yazar. Vesaire vesaire sözlerle insanlar kaderi inkar ediyorlar. Bu sunum tefsirini incelemeden önce yukarıdaki 6.madde de yer olan KADER TEFSİRİ adlı sunum tefsirini mutlaka bitirmelisiniz. Ondan sonra bu sunuma çalışınız. Yani bu sunum dosyası yukarıdaki kader konusunun ikinci bölümüdür. Önemle bu durumu belirtmeyi uygun görüyorum. Şimdi eğer bu konunun aslını öğrenmek isterseniz ALLAH DİLEMEDİKÇE SİZ DİLEYEMEZSİNİZ TEFSİRİ sunum tefsirini indirmek için TIKLAYIN

.

8) Televizyonlarda çokça konuşulan bir konu var. Nisa suresinin 34. ayetinde kadını dövme ile ilgili bir kısım var. Bu kısım çok eğilip bükülüyor. Bu ayetteki kelimenin anlamı dövün değildir diyenlerde var. Demeyenler de var. Biz de diğer sunumlarda olduğu gibi bu ayetin Elmalılı Hamdi Yazır kaynaklı sunum tefsirini yaptık. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bu sunum dosyamızı indirip inceleyebilirsiniz. Nisa suresinin 34. ayetine ait NİSA SURESİ 34. AYETİN TEFSİRİ adlı  sunum tefsirini indirmek için TIKLAYIN

.

9) Mezhep imamlarının çok kural çıkardıklarını söyleyenler var. Kur’an da olmayan şeyleri kendileri uydurmuş diyenler var. Bir ayetin küçücük bir kısmından tam 5 tane kural çıkardıkları bir yerin tefsirini yaptık. Böylece mezhep imamlarımızın ne kadar da zeki ve Arapça dil kurallarını bildiğini gösterdik. Meallere bakarak mezhep imamlarımıza dil uzatan kimseler için bu sunum tefsirinin bir tokat gibi olup haddinizi bilin, terbiyesizlik etmeyin dediğine şahit olacaksınız. Ve imamlarımıza hayran kalacaksınız. Bu anlattıklarımı çok ayrıntılı bir şekilde öğreten FIKIHÇILAR BU KADAR KURALI NASIL ÇIKARIYORLAR sunum tefsir dosyamızı indirip incelemek için TIKLAYIN

.

10) Kur’an da çok geçen bir cümle var. Örneğin, ”Müttakiler cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.” ya da ”Müttakiler cennetlerde ve nehirlerdedirler.” ya da ”Bu Kur’andır ki onda hiç bir yanlış, eksik, noksan bir şey yoktur. Müttakiler için hidayet kaynağıdır.” gibi Müttaki kelimesinin çok geçtiği ayetler var. Ne demek bu Müttaki kelimesinin anlamı acaba? Bu kelimenin manasını bize Kur’an pek çok yerde anlatıyor. Müttakilerin özelliklerini sayıyor. İşte bu konu ile ilgili bir sunum tefsir dosyası hazırladık. Özellikle Müttaki olanların Kur’an dan faydalanabileceklerini söyleyen ayet çok ilginçtir. Demek ki bir kimse meselâ Müttaki değil de Fasık ya da Münafık olsa bu Kur’an onun için bir yol gösterici yani hidayet kaynağı olmayacak. O halde Müttaki olmak çok önemli. Bir bakın bakalım Müttaki olanların vasıfları siz de var mı? Bu sunumda onların 20 tane vasfı sayılacak. Şimdiden iyi çalışmalar dilerim. Bu anlattıklarımı çok ayrıntılı bir şekilde öğreten MÜTTAKİ KİMDİR TEFSİRİ sunum tefsir dosyamızı indirip incelemek için TIKLAYIN

.

11) Kur’an da pek çok yerde ”Veylün yevmeizin lilmükezzibin” ayeti tekrar edilir. ”Veyl olsun yani yazıklar olsun şu yalanlayanlara” anlamına gelmektedir. Yalanlamak ne demektir? Acaba haklı bir gerekçesi var da onun için mi yalanlıyor. Karşıdakine yalan söylüyorsun diyorsa, acaba kendi ne diyor bu konuda. Öyle değil mi? İşte bu sunum tefsirinde İsra suresi ile Enbiya suresindeki bazı ayetler üzerinden bu ”MÜKEZZİBİN” yani ”YALANLAYANLAR” kavramının tefsirini yaptık. Rabbimizin, kendine inanmayan kafirlerin fikirlerini nasıl da en ayrıntılı şekilde Kur’ana aldığını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Adeta sayfanın tamamı onların soruları ve fikirleriyle dolu oluyor. Cevaba bakıyorsun üç kelime. Evet üç kelimeyle tonlarca soruya cevap vermiş oluyor. Evet, eğer bu sunumu bitirirseniz, artık namaz kılarken okumuş olduğunuz ”Veylün yevmeizin lilmükezzibin” ayeti artık size çok ama çok anlamlı gelecektir. Bu anlattıklarımı çok ayrıntılı bir şekilde öğreten MÜKEZZİBİN adlı sunum tefsir dosyamızı indirip incelemek için TIKLAYIN

 

.

.

.

.

ANAHTAR KELİMELER

ARALARINDA ASAL SAYILARIN TANIMI
ARDIŞIK SAYILAR
ARİTMETİK ORTA
ASAL SAYININ TANIMI
BASİT EŞİTSİZLİKLER
BÖLME VE ÖZELLİKLERİ
ÇARPANLARA AYIRMA
DENKLEM ÇÖZME YÖNTEMLERİ
DEVİRLİ ONDALIK SAYILAR
DOĞAL SAYILAR
DOĞRU VE TERS ORANTI
EKSİNİN PARANTEZ İÇİNE DAĞILIMI
FAKTÖRİYELLİ SAYI PROBLEMLERİ
FAKTÖRİYELLİ SAYININ SONUNDA KAÇ TANE SIFIR VARDIR?
GEOMETRİK ORTA
İŞARETLERİN ÇARPIMI BÖLÜMÜ
İŞÇİ HAVUZ PROBLEMLERİ
İŞLEM ÖNCELİĞİ
KÖKLÜ SAYILAR
KOLAY MATEMATİK

Matematik kolaydır fakat usülünü bilmek lazımdır. Kolay matematik öğreneceğim diye sistemli çalışma yapılmazsa olmaz.

KPSS MATEMATİĞE SIFIRDAN BAŞLAMAK

Yani en başından başlayarak KPSS matematiğini sıfırdan başlayarak öğrenmek mümkün. Fakat size seviye aldıracak bir kaynak da çok önemlidir.

KPSS MATEMATİĞİ EN İYİ ANLATAN HOCA

KPSS matematiği temel matematiktir ve en iyi anlatan hoca bizce hoca değil sanal matematik kitabıdır. Çünkü her şeyi kolaydan zora doğru ve aşama aşama öğretir.

KPSS MATEMATİĞİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM

Temel matematiği nasıl öğrenebilirim sorusunun cevabı KPSS matematiğini nasıl öğrene bilirim sorusunun da cevabıdır. Temel matematik ise en güzel kolaydan zora doğru tamamı en ayrıntılı olarak çözümlü olan kaynaklarla olur. Bu konudaki en önemli kaynaklardan biri de hiç şüphesiz sanal matematik kitabıdır.

KPSS MATEMATİĞİ ZAYIF OLANLAR

KPSS matematiği zayıf olanlar için tavsiyemiz sanal matematik kitabıdır. Hiç ümitsiz olmasınlar. Çünkü sanal matematik kitabı gerçekten de KPSS matematiği zayıf olanlar için kurtarıcı bir yapıya sahiptir.

KPSS MATEMATİĞİNE NASIL ÇALIŞILIR?

KPSS matematiğine sanal matematik kitabı ile çalışmak en iyi neticeyi verir. Nasıl çalışmalıyım diyenler için süper bir kaynaktır.

KPSS MATEMATİĞİNE NASIL ÇALIŞILMALI?

KPSS matematiğine kolaydan zora doğru öğreten sanal matematik kitabı ile çalışılmalıdır. Bunu tavsiye ederiz.

KPSS MATEMATİĞİNE NASIL ÇALIŞMALIYIM?
KPSS MATEMATİĞİNİ ŞİFRELERİ
KPSS MATEMATİĞİNİN KARA KUTUSU
KPSS MATEMATİĞİNİN ÖNEMİ
KPSS MATEMATİĞİNİN PUSULASI
KPSS MATEMATİK
KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLARI
KPSS MATEMATİK TESTLERİ
MATEMATİĞİ ANLAMA TEKNİKLERİ
MATEMATİĞİ ANLAMANIN PÜF NOKTALARI
MATEMATİĞİ KİM BULDU?
MATEMATİĞİ NASIL BAŞARABİLİRİM?
MATEMATİĞİ NASIL SEVEBİLİRİM?
MATEMATİĞİ ÖĞRENMENİN EN KOLAY YOLU
MATEMATİĞİ SEVDİRMENİN YOLLARI
MATEMATİĞİ SEVİYORUM
MATEMATİĞİ SEVMEK
MATEMATİĞİ SEVMİYORUM?
MATEMATİĞİN AYDINLIK DÜNYASI
MATEMATİĞİN GÜNLÜK HAYATTAKİ YERİ
MATEMATİĞİN KAÇ CANI VAR?
MATEMATİĞİN KARA KUTUSU
MATEMATİĞİN TARİHİ
MATEMATİK
MATEMATİK BANKASI
MATEMATİK BAŞLANGIÇ
MATEMATİK NEDEN ÇOK ZOR ACABA?
MATEMATİK NEDEN ÖNEMLi
MATEMATİK NEDEN ZOR
MATEMATİK NEDİR?
MATEMATİK SORU BANKASI
MATEMATİK SORU ÇÖZME TEKNİKLERİ
MATEMATİK SORULARI
MATEMATİK VE OYUN
MATEMATİK YAPABİLMEK İÇİN
MATEMATİK YÖNTEMLERİ
MATEMATİKTE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
MATEMATİKTE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ NELERDİR?
MATEMATİKTEN BAŞARILI OLMANIN YOLLARI
MATEMATİKTEN BIKTIM
MATEMATİKTEN KALMAK
MATEMATİKTEN KORKUYORUM
MATEMATİKTEN ÖZEL DERS ALMAK
MUTLAK DEĞER
OKEK VE OBEB KONU ANLATIMI
ONDALIK SAYILAR
ORAN VE ORANTI
PRATİK MATEMATİK YÖNTEMLERİ
RAKAM
RASYONEL SAYILAR
RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA YÖNTEMLERİ
SAYI BASAMAKLARI
SAYI KESİR PROBLEMLERİ
SAYMA SAYILARI
SORULAR CEVAPLAR
TAM BÖLÜNME KURALLARI
TAM SAYILAR
TAM SAYILARDA TOPLAMA ÇIKARMA
TEK VE ÇİFT SAYILAR
TEMEL MATEMATİK
TEMEL MATEMATİK KİTABI
ÜSLÜ SAYILAR
YAŞ PROBLEMLERİ
YKS MATEMATİK
YKS MATEMATİK KONU ANLATIMI
YKS MATEMATİK SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ
YOK ETME YÖNTEMİ
ÇARPANLARA AYIRMA KONU ANLATIMI
ÇARPANLARA AYIRMA KOLAY TEST
ÇARPANLARA AYIRMA KURALLARI
ÇARPANLARA AYIRMA TEST VE ÇÖZÜMLERİ
BASİT EŞİTSİZLİKLER KONU ANLATIMI
BASİT EŞİTSİZLİKLER ÇÖZÜMLÜ TESTLERİ
MUTLAK DEĞER KONU ANLATIMI
EKOK VE EBOB KONU ANLATIMI
EKOK VE EBOB TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
ÜSLÜ SAYILAR KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
ARDIŞIK SAYILAR KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
ASAL SAYILAR KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
ARİTMETİK ORTA KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
BÖLME ÖZELLİKLERİ KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
KÖKLÜ SAYILAR KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
ORAN VE ORANTI KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
KÜMELER KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
KARTEZYEN ÇARPIM KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
FONKSİYONLAR KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
ç
BAĞINTI KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
EŞİTSİZLİKLER KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
PARABOL KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
PERMUTASYON KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
KOMBİNASYON KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
OLASILIK KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
TRİGONOMETRİ KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
KARMAŞIK SAYILAR KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
LOGARİTMA KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
DİZİLER KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
ARİTMETİK DİZİ KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
GEOMETRİK DİZİ KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
LİMİT KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
TÜREV KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ
İNTEGRAL KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

MATEMATİK ÖĞRENMEK İÇİN NE YAPMALI

SIFIRDAN MATEMATİK NASIL ÖĞRENİLİR

ADIM ADIM MATEMATİK NASIL ÖĞRENİLİR

MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR

AYT MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR

TYT MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR

KPSS MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR

YKS MATEMATİK NASIL ÇALIŞILIR

s

MATEMATİK KİTABI

MATEMATİĞİN ÖNEMİ

MATEMATİĞİN SİHİRLİ DÜNYASI

TAM SAYILARIN TANIMI

TAM SAYILARIN TEK VE ÇİFT KUVVETLERİ

ASAL SAYILARIN TANIMI ASAL SAYILARIN ÖZELLİKLERİ ASAL ÇİFT SAYILAR