DEVİRLİ ONDALIK SAYILAR

23,4545454545……… gibi sayılardır. Bu sayıda sonsuza kadar devreden kısım 45 tir değil mi?

Virgülden sonra düzenli devretme söz konusu ise buna devirli ondalık sayı denir.

Eğer virgülden sonra düzensiz devrederse buna İRRASYONEL SAYI denir. Örneğin 678,149745270453……….. gibi.

…………………….

…………………….

Daha fazla bilgi sanal matematik kitabımızda vardır. Sanal matematik kitabı 30 aşama olup kolaydan zora doğru giden bir sistemdir. Mutlaka ana sayfamıza gidip incelemenizi tavsiye ederiz.