PARABOL KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

f(x) = ax² + bx + c

ikinci dereceden fonksiyonun düzlemdeki grafiğine parabol denir.

Eğer a > 0  ise parobolün kolları yukarı doğrudur.

Eğer a < 0  ise parabolün kolları aşağı doğrudur.

ax² + bx + c = 0

denkleminin kökleri olan sayılar parabolün x eksenini kestiği noktalardır. Dolayısıyla;

Δ = b² – 4ac > o ise x eksenini iki noktada keser.

Eğer ……………………………….

Daha fazla bilgi sanal matematik kitabımızda vardır. Sanal matematik kitabı 30 aşama olup kolaydan zora doğru giden bir sistemdir. Mutlaka ana sayfamıza gidip incelemenizi tavsiye ederiz.