TAM SAYILARIN TANIMI

Tam sayılar Z ile gösterilirler.

{….. , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , ……}

kümesinin elemanlarına denir.

En küçük pozitif tam sayı 1 dir.

En büyük negatif tam sayı -1 dir.

Sıfır pozitif değildir. Negatif de değildir. İşaretsiz bir tam sayıdır.

Tam sayıların paydaları 1 dir.

Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır.