KARMAŞIK SAYILAR KONU ANLATIMI VE TESTLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

Düzlemdeki bir nokta örneğin (3,5) olsun.

İşte bu nokta karmaşık sayı olarak gösterilir. Yani bu nokta z = 3 + 4i  şeklinde gösterilir.

Yani z = a + bi ifadesindeki

a: Noktanın apsis değerini gösterir. Re(z) olarak gösterilir. Reel kısmı demektir.

b: Noktanın ordinat değerini gösterir. İm(z) olarak gösterilir. Sanal kısmı demektir.

Örneğin:

z = 4i   sayısının reel kısmı Re(z) = 0  iken  sanal kısmı  İm(z) = 4  dür.

Örneğin …………………………………..

Daha fazla bilgi sanal matematik kitabımızda vardır. Sanal matematik kitabı 30 aşama olup kolaydan zora doğru giden bir sistemdir. Mutlaka ana sayfamıza gidip incelemenizi tavsiye ederiz.