TAM SAYILAR

Tam sayılar Z ile gösterilir. {….. , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , ……} kümesinin elemanlarına denir. En küçük pozitif tamsayı 1 dir. En büyük negatif tam sayı -1 dir. Sıfır pozitif değildir. Negatif de değildir. İşaretsiz bir tam sayıdır.

Daha fazla bilgi sanal matematik kitabımızda vardır. Sanal matematik kitabı 30 aşama olup kolaydan zora doğru giden bir sistemdir. Mutlaka ana sayfamıza gidip incelemenizi tavsiye ederiz.